china

DSC01206

china :  provinces : 

guizhou 

sichuan 

tibet 

yunnan 

xinjiang

____________________________________________________________________

ethnic groups :

Akha – Bai – Bulang – Dai – Dong – Hani – Jingpaw – Kazakh – Kirgiz – Lahu – Laluo – Lisu – Miao – Mongol – Mosuo – Pumi – Qiang – Nisu – Nuoso – Shui – Uyghur – Wa – Yao

____________________________________________________________________

Ethnic Minorities of Southern China

____________________________________________________________________

catalog : china

 

Recent Posts